Pogoji uporabe spletnega portala volitve22.socialmetrix.si

S strinjanjem s piškotki na volitve22.socialmetrix.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.


Vaš dostop do volitve22.socialmetrix.si in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).


Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal volitve22.socialmetrix.si in zadevajo uporabnike spletne strani volitve22.socialmetrix.si. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal volitve22.socialmetrix.si, razen za posamezne storitve in dele spletne strani, če imajo le te svoja pravila uporabe in v kolikor je to posebej določeno.


Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnega portala volitve22.socialmetrix.si, ki so veljavni v trenutku prijave. Uporabnik je s prijavo na volitve22.socialmetrix.si vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.


Portal volitve22.socialmetrix.si si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.


Spreminjanje pogojev uporabe volitve22.socialmetrix.si


Portal volitve22.socialmetrix.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega portala volitve22.socialmetrix.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer začnejo spremembe veljati na dan objave.